logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

Informujemy, iż w dniach od 12.09.2022 do 14.09.2022 zaplanowano dla Uczestników Projektu składających biznesplany w ramach II-go naboru spotkania z Ekspertem dotacyjnym mające na celu pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VIII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

IX tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 01.09.2022 r. rozpoczynamy IX turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 20.09.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Koniec VIII tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 31.08.2022 r. zakończyliśmy VII turę rekrutacji.

AKTUALIZACJA listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach piątego naboru.

W związku z planowanym szkoleniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent projektu pn.: „W drodze po sukces” informujemy iż szkolenie odbędzie się :

GRUPA I    ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

25/INI/2022/WDS46/INI/2022/WDS47/INI/2022/WDS48/INI/2022/WDS51/INI/2022/WDS
31/INI/2022/WDS44/INI/2022/WDS67/INI/2022/WDS56/INI/2022/WDS53/INI/2022/WDS

GRUPA II    ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

50/INI/2022/WDS57/INI/2022/WDS59/INI/2022/WDS60/INI/2022/WDS61/INI/2022/WDS
63/INI/2022/WDS64/INI/2022/WDS65/INI/2022/WDS66/INI/2022/WDS62/INI/2022/WDS

GRUPA III    ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

26/INI/2022/WDS27/INI/2022/WDS28/INI/2022/WDS29/INI/2022/WDS30/INI/2022/WDS
32/INI/2022/WDS37/INI/2022/WDS45/INI/2022/WDS41/INI/2022/WDS49/INI/2022/WDS

Zgodnie ze szczegółowym harmonogramem udzielenia wsparcia:

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21                         pn. „W drodze po sukces”

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach VI naboru.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach VII naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego

VIII tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 11.08.2022 r. rozpoczynamy VIII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 31.08.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce Dokumenty do pobrania

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)