logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

VII tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 22.07.2022 r. rozpoczynamy VII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 10.08.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce Dokumenty do pobrania

Koniec VI tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 21.07.2022 r. zakończyliśmy VI turę rekrutacji.

Wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych w ramach pierwszego naboru.

https://wdrodzeposukces.pl/wp-content/uploads/2022/07/Ocena-formalna-biznesplanow.pdf

Korekty błędów formalnych należy dokonać, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „W DRODZE PO SUKCES”

W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Partner projektu rekomenduje wizytę osobistą Uczestnika/czki w Biurze Projektu. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. Złożone oświadczenia podlegają korekcie formalnej wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na treść merytoryczną oświadczenia (np. brak podpisu, oczywiste błędy pisarskie).Po dokonaniu poprawek/uzupełnień biznesplan jest przekazywany do ponownej oceny formalnej. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie, biznesplan zostaje odrzucony z przyczyn formalnych. Ponowna ocena formalna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach V naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces

Wyniki-oceny-merytorycznej-kobiety.pdf (38 pobrań)

Wyniki-oceny-merytorycznej-mezczyzni.pdf (40 pobrań)

AKTUALIZACJA list rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach trzeciego naboru.

Listy-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-projekcie-kobiety.pdf (37 pobrań)

Listy-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-projekcie-mezczyzni.pdf (40 pobrań)

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W drodze po sukces” nr.POWR.01.02.01-18-0005/21 w ramach czwartego naboru.

Listy-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-projekcie-mezczyzni.pdf (40 pobrań)

Listy-osob-zakwalifikowanych-do-uczestnictwa-w-projekcie-kobiety.pdf (37 pobrań)

Plan spotkań

Plan spotkań z ekspertem dotacyjnym dla uczestników projektu składających biznesplan w ramach I-go naboru

Plan-spotkan-z-ekspertem-dotacyjnym.pdf (46 pobrań)

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach V naboru do projektu nr POWR.01.02.01-18-0005/21 pn. „W drodze po sukces”

Wyniki-oceny-formalnej-mezczyzni.pdf (24 pobrania)

Wyniki-oceny-formalnej-kobiety.pdf (23 pobrania)

Rezygnacja.pdf (30 pobrań)

Koniec V tury rekrutacji

Informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. zakończyliśmy V turę rekrutacji.

VI tura rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”

Informujemy, iż z dniem 02.07.2022 r. rozpoczynamy VI turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 21.07.2022 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych, dokumenty rekrutacyjne dostępne są na
stronie projektu „W drodze po sukces” w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)