logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910
01

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES_.pdf (285 pobrań)
aktualizacja-09.05.2022-paragraf-7-pkt-2-paragraf-10-pkt-6-regulaminu-rekerutacji-uczestnikow-projektu-1.pdf (73 pobrania)
Aktualizacja-Regulaminu-Rekrutacji-Uczestnikow-Projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES-1.pdf (626 pobrań)

I. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu:
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Formularz-rekrutacyjny-do-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (408 pobrań)
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Formularz-rekrutacyjny-do-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.doc (352 pobrania)
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-niefigurowaniu-w-ewidencji-osob-bezrobotnych.pdf (305 pobrań)
Zalacznik-nr-2-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-kwalifikacyjnych-grupy-docelowej.pdf (257 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-uczestnictwie-w-jednym-projekcie.docx.pdf (222 pobrania)
Zalacznik-nr-4-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej-w-okresie-12-miesiecy-przed-przystapieniem-do-projektu.pdf (217 pobrań)
Zalacznik-nr-5-do-Formularza-rekrutacyjnego-Klauzula-informacyjna-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych.pdf (213 pobrań)
Zalacznik-nr-6-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-do-centralnego-systemu-teleinformatycznego-1.pdf (218 pobrań)
Zalacznik-nr-7-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-osoby-niepelnosprawnej.docx.pdf (172 pobrania)
Zalacznik-nr-8-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-posiadaniu-niskich-kwalifikacji.docx.pdf (204 pobrania)
Zalacznik-nr-9-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-na-terenie-miasta-sredniego-lub-miasta-tracacego-funkcje-spoleczno-gospodarcze.pdf (210 pobrań)


Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych.pdf (234 pobrania)
Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych-dlugotrwale.pdf (136 pobrań)
Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych-dlugotrwale-do-25-roku-zycia.pdf (9 pobrań)
Wzor-zaswiadczenia-z-ZUS.pdf (179 pobrań)
Wzor-wniosku-do-KRUS_.pdf (253 pobrania)


II. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-weryfikacji-formalnej-formularza-rekrutacyjnego.pdf (126 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego.pdf (80 pobrań)
Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-oceny-predyspozycji-kandydata.pdf (73 pobrania)
Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-weryfikacji-punktow-preferencyjnych-wedlug-przynaleznosci-do-danej-grupy.pdf (70 pobrań)
Zalacznik-nr-7-do-Rregulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Szczegolowy-opis-sektorow-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-otrzymanie-wsparcia.pdf (77 pobrań)
Zalacznik-nr-8-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-szkoleniowego.pdf (65 pobrań)
Wniosek-o-ponowna-ocene-formularza-rekrutacyjnego.docx (44 pobrania)WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-na-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-wsparcia-pomostowego-w-ramach-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (117 pobrań)
Aktualizacja-Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-na-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczejoraz-wsparcia-pomostowego-1.pdf (407 pobrań)

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Biznesplan.docx (514 pobrań)
Zalacznik-nr-1-do-Biznesplanu-Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-Biznesplanu-1.docx (350 pobrań)
Zalacznik-nr-2-do-Biznesplanu-Oswiadczenia-do-Biznesplanu.pdf (383 pobrania)
Zalacznik-nr-3-do-Biznesplanu-Oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej-z-wersja-elektroniczna-biznesplanu-1.pdf (297 pobrań)
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Standardy-oceny-biznesplanow-w-ramach-projektu-W-drodze-po-sukces.docx.pdf (136 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Karta-Oceny-Biznesplanu.pdf (127 pobrań)
Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Wniosek-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego.docx (254 pobrania)
Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Oswiadczenie-o-otrzymaniu-_nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.pdf (333 pobrania)
Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xls (390 pobrań)
Zalacznik-nr-7-do-Regulaminu-przyznawania-srodkowa-finansowych-Zestawienie-planowanych-wydatkow-w-ramach-finansowego-wsparcia-pomostowego.docx (230 pobrań)
Zalacznik-nr-8-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-dwoch-roznych-zrodel.pdf (138 pobrań)
Zalacznik-nr-9-do-Regulaminu-przyznawania-srodko-finansowych-Karta-weryfikacji-formalnej-i-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego.pdf (126 pobrań)
Zalacznik-nr-10-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowtch-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego.pdf (148 pobrań)
Zalacznik-nr-11-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Umowa-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego.pdf (161 pobrań)

Zaswiadczenie-o-zarobkach-Poreczyciela.pdf (189 pobrań)
Oswiadczenie-o-wyborze-formy-zabezpieczenia-1.pdf (123 pobrania)
< Zestawienie-poniesionych-wydatkow-w-ramach-finansowego-wsparcia-pomostowego.xlsx (102 pobrania)


Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)