logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910
01

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES_.pdf (345 pobrań)
aktualizacja-09.05.2022-paragraf-7-pkt-2-paragraf-10-pkt-6-regulaminu-rekerutacji-uczestnikow-projektu-1.pdf (119 pobrań)
Aktualizacja-Regulaminu-Rekrutacji-Uczestnikow-Projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES-1.pdf (715 pobrań)
Aktualizacja-21.09.2022-Regulaminu-rekerutacji-uczestnikow-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (89 pobrań)
Aktualizacja-03.10.2022-Regulaminu-rekerutacji-uczestnikow-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (156 pobrań)

I. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu:
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Formularz-rekrutacyjny-do-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (441 pobrań)
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Formularz-rekrutacyjny-do-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.doc (383 pobrania)
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-niefigurowaniu-w-ewidencji-osob-bezrobotnych.pdf (323 pobrania)
Zalacznik-nr-2-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-kwalifikacyjnych-grupy-docelowej.pdf (278 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-uczestnictwie-w-jednym-projekcie.docx.pdf (241 pobrań)
Zalacznik-nr-4-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-nieprowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej-w-okresie-12-miesiecy-przed-przystapieniem-do-projektu.pdf (235 pobrań)
Zalacznik-nr-5-do-Formularza-rekrutacyjnego-Klauzula-informacyjna-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych.pdf (230 pobrań)
Zalacznik-nr-6-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-do-centralnego-systemu-teleinformatycznego-1.pdf (240 pobrań)
Zalacznik-nr-7-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-osoby-niepelnosprawnej.docx.pdf (193 pobrania)
Zalacznik-nr-8-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-posiadaniu-niskich-kwalifikacji.docx.pdf (226 pobrań)
Zalacznik-nr-9-do-Formularza-rekrutacyjnego-Oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-na-terenie-miasta-sredniego-lub-miasta-tracacego-funkcje-spoleczno-gospodarcze.pdf (226 pobrań)


Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych.pdf (260 pobrań)
Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych-dlugotrwale.pdf (164 pobrania)
Wzor-wniosku-do-Zakladu-Ubezpieczen-Spolecznych-dla-osob-bezrobotnych-dlugotrwale-do-25-roku-zycia.pdf (30 pobrań)
Wzor-zaswiadczenia-z-ZUS.pdf (311 pobrań)
Wzor-wniosku-do-KRUS_.pdf (363 pobrania)


II. Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-weryfikacji-formalnej-formularza-rekrutacyjnego.pdf (152 pobrania)
Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego.pdf (108 pobrań)
Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-oceny-predyspozycji-kandydata.pdf (97 pobrań)
Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Karta-weryfikacji-punktow-preferencyjnych-wedlug-przynaleznosci-do-danej-grupy.pdf (96 pobrań)
Zalacznik-nr-7-do-Rregulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Szczegolowy-opis-sektorow-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-otrzymanie-wsparcia.pdf (105 pobrań)
Zalacznik-nr-8-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow-projektu-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-szkoleniowego.pdf (93 pobrania)
Wniosek-o-ponowna-ocene-formularza-rekrutacyjnego.docx (70 pobrań)WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-na-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-wsparcia-pomostowego-w-ramach-projektu-W-DRODZE-PO-SUKCES.pdf (167 pobrań)
Aktualizacja-17.06.2022-Regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych-na-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczejoraz-wsparcia-pomostowego.pdf (562 pobrania)
Aktualizacja-03.10.2022-r.-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-zalozenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczejoraz-wsparcia-pomostowego.pdf (58 pobrań)

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Biznesplan.docx (672 pobrania)
Zalacznik-nr-1-do-Biznesplanu-Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia-w-ramach-realizacji-Biznesplanu-1.docx (408 pobrań)
Zalacznik-nr-2-do-Biznesplanu-Oswiadczenia-do-Biznesplanu.pdf (468 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Biznesplanu-Oswiadczenie-o-zgodnosci-wersji-papierowej-z-wersja-elektroniczna-biznesplanu-1.pdf (369 pobrań)
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Standardy-oceny-biznesplanow-w-ramach-projektu-W-drodze-po-sukces.docx.pdf (160 pobrań)
Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Karta-Oceny-Biznesplanu.pdf (152 pobrania)
Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Wniosek-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego.docx (347 pobrań)
Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Oswiadczenie-o-otrzymaniu-_nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.pdf (413 pobrań)
Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xls (474 pobrania)
Zalacznik-nr-7-do-Regulaminu-przyznawania-srodkowa-finansowych-Zestawienie-planowanych-wydatkow-w-ramach-finansowego-wsparcia-pomostowego.docx (290 pobrań)
Zalacznik-nr-8-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-dwoch-roznych-zrodel.pdf (173 pobrania)
Zalacznik-nr-9-do-Regulaminu-przyznawania-srodko-finansowych-Karta-weryfikacji-formalnej-i-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-finansowego-wsparcia-pomostowego.pdf (155 pobrań)
Zalacznik-nr-10-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowtch-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-finansowego.pdf (193 pobrania)
Zalacznik-nr-11-do-Regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-Umowa-o-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego.pdf (219 pobrań)

Zaswiadczenie-o-zarobkach-Poreczyciela.pdf (233 pobrania)
Oswiadczenie-o-wyborze-formy-zabezpieczenia-1.pdf (157 pobrań)
< Zestawienie-poniesionych-wydatkow-w-ramach-finansowego-wsparcia-pomostowego.xlsx (174 pobrania)


Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)