logo ue
Zapraszamy do udziały w projekcie:
<b>+48</b> 881 400 910 +48 881 400 910

Informujemy, iż z dniem 20.09.2022 r. zakończyliśmy IX turę rekrutacji

a tym samym REKRUTACJĘ do projektu  nr POWR.01.02.01-18-0005/21  pn.  „W drodze po sukces”

 

Informujemy, iż z dniem 01.09.2022 r. rozpoczynamy IX turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 20.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz rekrutacyjny wraz ze stosownymi oświadczeniami  są do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych:

– osobiście w Biurze projektu.
MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec w godzinach od 8:00 do 16:00
lub PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w godzinach od 8:00 do 16:00
(w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru umieszczonego w Regulaminie Rekrutacji uczestników projektu „W drodze po sukces” par. 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych)
– przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu,
tj.: Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl lub LOOTUS Joanna Jędrzejowska ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec   (w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru umieszczonego w Regulaminie Rekrutacji uczestników projektu „W drodze po sukces” par. 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych)

– drogą elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

– uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres pocztowy ewelina.cuber@lootus.pl lub projektyprzemysl@caritas.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Informujemy, iż z dniem 01.09.2022 r. rozpoczynamy IX turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 20.09.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 11.08.2022 r. rozpoczynamy VIII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 31.08.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 22.07.2022 r. rozpoczynamy VII turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 10.08.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 02.07.2022 r. rozpoczynamy VI turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 21.07.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 11.06.2022 r. rozpoczynamy V turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 01.07.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 24.05.2022 r. rozpoczynamy IV turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 10.06.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 03.05.2022 r. rozpoczynamy III turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces”
Rekrutacja trwa do 23.05.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 12.04.2022 r. rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu „W drodze po sukces
Rekrutacja trwa do 02.05.2022 r.

Informujemy iż z dniem 23.03.2022 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu 'W drodze po sukces”
Rekrutacja została zaplanowana do dnia 11.04.2022 r.

Adres biura projektu w Mielcu:

Adres biura projektu w Mielcu:


ul. Kilińskiego 22,
39-300 Mielec
Adres biura projektu w Przemyślu:

Adres biura projektu w Przemyślu:

ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl
Telefon:

Telefon:


881 400 910 (Mielec)
16 676 90 60 (Przemyśl)